Vážený zákazníku,
děkujeme za Vaši objednávku. Naším prvořadým cílem jste Vy, náš spokojený klient. Právě díky Vám patříme mezi lídry v prodeji dárků přes internet, za což velice děkujeme. 
Určitě vyřídíme i tuto reklamaci k Vaší spokojenosti.

Jak postupovat, když zjistíte, že Vaše zásilka (nebo dárek/dárky uvnitř zásilky byl/y) poškozena:
Garantujeme odeslání řádně zabaleného zboží ve 100 % stavu. Před odesláním zboží kontrolujeme. Ve vyjímečných případech může dojít k poškození zboží při přepravě. Zásilky jsou pro tento případ pojištěné. Odpovědnost je vždy na straně přepravce. V případě poškození zásilky postupujte pode níže uvedených instrukcí, které jsou v souladu s obchodními podmínkami přepravní společnosti GLS:

1/ Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad.
V případě, že obal zásilky je vizuálně poškozený, balík od dopravce prosím  nepřebírejte. 
 
2/ Zjistíte-li po rozbalení zásilky, jejíž obal je vizuálně v pořádku, že zboží bylo během přepravy poškozeno, běží lhůta dle obchodních podmínek přepravní společnosti GLS na nahlášení reklamace přepravy u přepravce 2 dny od převzetí zásilky.  S reklamaci se obráťte na nás a my reklamaci budeme vyřizovat s přepravní společností. Doporučujeme neprodleně pořídit  fotodokumentaci, na základě které bude reklamace vyřizována. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.


Jedná se o fotodokumentaci přepravního obalu, výplně, ložení v kartonu a poškozeného zboží.
• Etiketu s číslem zásilky – přepravní štítky (tam kde je příjemce a odesílatel)
• Původní přepravní obal (aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran)+ případné manipulační značky křehké/neklopit
• Poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
• Balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
• Poškozené zboží (detaily + celé)

Popis škody a fotodokumentaci je nutné dle obchodních podmínek přepravce nám poslat neprodleně do 48 hodin od převzetí zásilky, nebo přímo přepravní  společnosti  poslat - nejpozději do 2 pracovních dnů od data převzetí  zásilky.
Poté bude sepsán zápis o škodě.
Je také nutné ponechat si obal a výplně zásilky  pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace! Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.
Popis škod je potřebné poslat na email: info@darek.cz ve lhůtě do 48 hodin od převetí zásilky.
Reklamaci u přepravce budeme vyřizovat my.
Kupující má následně právo podle své volby na náhradu zásilky novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo na poskytnutí finanční náhrady do výše kupní ceny poškozeného zboží. Situace bude z naší strany vyřizována bez zbytečného odkladu.
V případě, že nám nebude nahlášena reklamace s popisem závad do 48 hodin od převzetí zásilky, nebo-li bude zboží přepraveno na jiné místo nebo zlikvidováno, reklamace bohužel nemůže být uznána jako oprávněná a nelze v tomto případě uplatnit kupujícím nárok na náhradu škody.
 
Kontakt: info@darek.cz
 

Přebírka a reklamace piv
V případě, že jste si objednali piva a vidíte, že je balík poškozen, resp. jeho obsah vytéká, tak ho, prosím, od přepravní společnosti GLS nepřebírejte.
Napište nám potom o dané situaci email na info@darek.cz. My s GLS reklamaci vyřídíme a Vám zašleme nová piva. Jen nás, prosím, nezapomeňte o celé situaci neprodleně emailem informovat.

 
Situace, kdy jste se rozhodli zakoupené zboží vrátit nebo vyměnit v zákonné lhůtě. Můžete žádat výměnu za jinou velikost do 14 dnů od obdržení zboží.
Vrácené zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno po předchozí domluvě v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s dokladem o jeho koupi.

  1. Prosím, napište nám email na info@darek.cz ohledně Vašeho rozhodnutí.
  2. VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAŘÍDÍME  přepravní společností GLS. (NEPOSÍLEJTE PROSÍM POŠTOU).
  3. Cena dopravy za takto vrácené zboží je 79,- Kč. Náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník.
  4. Tímto způsobem ušetříte čas, který byste potřebovali na to, abyste zanesli balíček na poštu a máte jistotu, že se Vaše zásílka určitě doručí.

Záruční lhůta je uvedena u každého zboží na záručním listě, pokud ne, je tato lhůta zákonem stanovena na 24 měsíců.

Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním a běžným opotřebením.

Reklamované zboží musí být doručeno na adresu LASY  s.r.o., Hrdinov SNP 6, Martin,  PSČ 036 01, Slovenská republika, (přepravu zařídíme společností GLS)
spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona.

Reklamace bude posouzena v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení.

Reklamované zboží musí být zasláno čisté a řádně zabalené, chráněné proti poškození při přepravě.
Maximální doba na vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Všechny vzniklé reklamace však budou vyřizovány v nejkratším možném termínu.


V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kdykoliv kontaktovat nejlépe prostřednictvím emailu: info@darek.cz. Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.
Váš tým z www.darek.cz
"Pro radost z dárků"



REKLAMAČNÍ PROTOKOL
Kupujíc - odesílatel:
Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele): ..........................................................................................
adresa:..................................................................................................................................................
kontaktní údaje (e-mail, telefon):..................................................................... ....................................
Číslo objednávky:..................................................................................................................................

Prodávající:  
(adresát) LASY, s.r.o., e-shop DAREK.CZ
IČ prodávajícího : 36766721
Adresa prodávajícího : Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin
 V...................... Datum:....................

Vážení,
dne ………… jsem ve  vašem e-shopu ………. ..................................................................(uvést webovou adresu)
zakoupil:........................................................................................................................................ (identifikace zboží).
Tato zboží ............................................................................................................................. (popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se jedná o ...............................................................................................................................,
žádám vás o ...............................................................................................................................................................
(jasné uplatnění práva z vadného plnění)
, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného  potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na:
...........................................................................................................................................................................................
a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Předem děkuji za kladné vyřízení

 ..............................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:
Kopie kupního dokladu