Jak společně děláme Radost


Milí "Radostníci",

velmi nás těší, že vám můžeme představit aktivitu, která opravdu dává smysl, která pomáhá lidem s těžkým osudem, pomáhá zdravotně postiženým. Nazvali jsme ji Radostné drobné.

Můžeme spolu dokázat, že nám osud zdravotně postižených není lhostejný. Nabízíme vám možnost jak pomoci (a tiše věříme, že ji přijmete). Stačí, když při vyplňování objednávky zvážíte, zda zaokrouhlíte částku svého nákupu. Rozdíl, který vznikne, půjde celý na ten nejušlechtilejší cíl, na podporu handicapovaných z Domova sv. Anežky, o.p.s. My rádi věnujeme částku 10 000 CZK. Pro vás samotných zaokrouhlení nákupu bude znamenat "drobné". Jsou to však drobné, jejichž hodnota je několikanásobně vyšší, neboť podpoří ty, na kterých padla těžká rána osudu navzdory jejich nevinnosti.
Myšlenka radostných drobných nás totálně nadchla. Za pár "kaček" si v dnešní době téměř nic nekoupíme. Ale pokud tyto drobné darujeme na dobrou věc, a pokud totéž udělají další stovky možná i tisíce z vás, pak se ukáže síla společné dobré vůle! Síla, která už dokáže pomoci. I vašich pár drobných přispěje svým dílem pomoci zdravotně postiženým, kteří ze všech sil každý den bojují s nepřízní svého osudu. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste při nejbližším nákupu zvážili i tuto možnost - zaokrouhlit nákup o pár drobných, které půjdou úplně všechny na konto Domova sv. Anežky, o.p.s.
Suma, kterou jsme společně vysbírali je uvedená na naší úvodní straně na www.darek.cz napravo dole.

 
 A teď předáváme slovo řediteli Domova sv. Anežky, o.p.s. panu Šestákovi:

"Akce „Radostné drobné“ je opravdu dobrý nápad. Velice si vážíme toho, že Dárek.cz vybral Domov sv. Anežky, o.p.s. jako organizaci, kterou touto akcí společně s vámi zákazníky podpoří. Všichni v Anežce se těšíme, že vás zákazníků, kteří svůj nákup zaokrouhlí, bude co nejvíce. Z mnoha drobných by se tak stala velká radost, která nám v roce 2013 pomůže zajistit provoz Domova sv. Anežky, rozvíjet jeho činnosti a aktivity, zlepšovat jeho technické a materiální zázemí. Všechny vás budeme po ukončení akce informovat, na co přesně jsme vaše finanční příspěvky využili. Moc děkujeme všem radostně zaokrouhlujícím zákazníkům a zveme vás někdy k návštěvě našeho domova."
 
 Jan Šesták, ředitel Domova sv. Anežky
 
      

 
Představení Domova sv. Anežky:
Domov sv. Anežky vznikl v roce 1999 díky několikaletému úsilí občanského sdružení Pomoc Týn nad Vltavou rekonstrukcí části hospodářského dvora v Týně nad Vltavou – Čihovicích jako centrum pro pomoc a podporu dospělým lidem se zdravotním (mentální, tělesné, smyslové, kombinované)postižením. Dnes ve dvou střediscích poskytujeme sociální služby, provozujeme chráněné dílny a Rehabilitační centrum – nestátní zdravotnické zařízení. Koncepce činnosti Domova sv. Anežky nabízí unikátní prostupnost a návaznost jednotlivých nástrojů podpory pro dospělého člověka se zdravotním postižením.
Domov sv. Anežky, o.p.s. se snaží dávat lidem s postižením především potřebné PŘÍLEŽITOSTI pro pracovní a sociální začlenění a zároveň dostatek vhodné PODPORY, aby tyto příležitosti mohli a uměli využít.
Ve prospěch dospělých lidí se zdravotním postižením Domov sv. Anežky poskytuje tři druhy sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, podpora samostatného bydlení), provozuje šest chráněných dílen (tkalcovská, keramická, truhlářská, údržba zeleně, potisk reklamních předmětů, správa a úklid objektu) pro jejich pracovní uplatnění a rehabilitační centrum (léčebná tělesná výchova, fyzioterapie). Sociální služby a rehabilitační centrum Domova sv. Anežky, o.p.s. aktuálně využívá okolo 30 dospělých lidí s postižením. V chráněných dílnách je dále zaměstnáno 30 pracovníků se zdravotním postižením.
 Domov sv. Anežky, o.p.s. realizuje ve prospěch lidí s postižením řadu podpůrných projektů a aktivit. Jde například o Výtvarnou dílnu, kickbox, provoz internetového Rádia Radiátor nebo činnost hudební i taneční skupiny Živelná pohroma. Mezi dlouhodobé aktivity patří projekt pěšího putování Na společné cestě aneb po stezce za svatým Jakubem.
 Domov sv. Anežky obdržel v listopadu 2011 „Cenu kvality v sociálních službách“ od Rady kvality ČR a časopisu Ošetřovatelská péče v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.