Naším cílem je nabídnout Vám dárek, kterým určitě potěšíte. Snažíme se být pro Vás opravdu seriózním partnerem, proto se řídíme těmito 5 pravidly:
1.  Všechny otázky, dotazy, reklamace, podněty můžete s námi řešit mailem na info@darek.cz.
2. Kvalita. Všechny naše produkty jsou kvalitní a nezávadné, v souladu se všemi evropskými a českými normami.
3. Vstřícnost. Vaši objednávku můžete zrušit nebo zboží můžete vrátit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v původním balení a my vám vrátíme vaše peníze. Pokud nám napíšete váš důvod vrácení zboží, velmi to oceníme.
4. Záruka. Na každý produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Pokud vám bude produkt doručen poškozený nebo se vám poškodí během užívání, kontaktujte nás emailem na info@darek.cz a my reklamaci vyřídíme rychle a k vaší spokojenosti.
5. Rychlost. Naše balíčky přepravujeme přepravní společností GLS. Balíky vám umíme doručiť do dvou pracovních dnů, pokud jsou Vámi objednané produkty aktuálně u nás skladem. Výhodou našeho kurýra je, že vás vždy  před doručením balíku kontaktuje a pokud vám termín nebo místo nevyhovuje, můžete se s ním dohodnout na novém termínu, nebo je možné se domluvit na uložení zásilky na GLS ParcelShop. Svůj balík je možné vyzvednout do 7 dnů od uložení v GLS ParcelShopu.
Další výhody: etablovaná firma, dlouholeté zkušenosti,široká nabídka kvalitního originálního zboží za přijatelné ceny, možnost personifikace některých dárků, velké množství zboží skladem ....
Jsme Váš stabilní a spolehlivý partner.

Přejeme Vám příjemný nákup v našem internetovém  obchodě. 
                                                                            kolektiv z www.darek.cz

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele


obchodní společnosti LASY s.r.o.,
se sídlem Hrdinov  SNP 6, 036 01 Martin, Slovenská republika
identifikační číslo : IČO: 36 766 721, DIČ: SK202 236 5950,
zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina,
oddíl: Sro, vložka č .: 18869 / L
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.darek.cz.
Čl. I

Úvodní ustanovení

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti
společnosti LASY s.r.o., se sídlem Hrdinov  SNP 6, 036 01 Martin, Slovenská republika,
identifikační číslo : IČO: 36 766 721, DIČ: SK202 236 5950, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č .: 18869 / L
(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.darek.cz.
 1.2.
Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 1.3.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 1.4.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém nebo slovenském jazyce.
 1.5.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1.6.
Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.darek.cz (dále také "Internetový obchod"), přičemž odesláním objednávky Kupující vyjadřuje, že se seznámil
s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu.
 1.7.
 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě strany kupní smlouvy.
 1.8.
 Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá Prodávající a Kupující, který je spotřebitelem, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen "Kupní smlouva").
 1.9.
Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "zákon") a těmito obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.
 1.10.
Prodávajícím je LASY s.r.o., se sídlem Hrdinov  SNP 6, 036 01 Martin, IČO: 36 766 721, DIČ: SK202 236 5950, zápis: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č .: 18869 / L (dále jen "Prodávající"), který je zároveň provozovatelem Internetové stránky www.darek.cz (dále jen "Stránka") jakož i Internetového obchodu.
1.11.
Kontaktní údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:
a) e-mail: info@darek.cz
(Budeme Vás kontaktovat v nejkratším možném čase. E-maily jsou zpracovávany chronologicky po sobě, standardně do 24 hodin. Pokud neobdržíte odpověď na Váš e-mail, napište nám prosím ještě jednou. Může se stát, že spadl do spamu nebo nevyžádané pošty.)
(E-maily jsou zpracovávány chronologicky po sobě, standardně do 24 hodin. Pokud neobdržíte odpověď na Váš dotaz, pošlete prosím e-mail ještě jednou. Může se stát, že spadl do spamu nebo nevyžádané pošty.)
b) bankovní spojení:
Fiobanka, a.s. č.účtu 2100142718/2010
Zahraniční bankovní spojení:
IBAN: SK7683300000002100142718
BIC kód/ SWIFT: FIOZSKBAXXX
 
Bankovní spojení (zahraniční)
ÚČET PRO PLATBY V EUR:
FIO Banka, Bratislava
IBAN SK1383300000002300142720
Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IČO 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
** Při zadávání čísla účtu a ostatních údajů dbejte na ostražitost, protože v případě nesprávného vyplnění Vám zboží nebude moci být následně odesláno!
1.12.
Prodávající je oprávněn prodávat služby (což zahrnuje komunikaci s Kupujícím, fakturaci, zasílání služby apod.) prostřednictvím (s využitím) Internetového obchodu.
 1.13.
Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, resp. každý návštěvník Stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "Kupující"). Kupující uznává elektronickou komunikaci s Prodávajícím především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace.
1.14.
Službou je každý produkt zveřejněn na Internetovém obchodě.
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.       
Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2.2.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.
Prodávající může uživatelský účet zrušit.
2.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.
Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží . Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3.3.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno
v rámci území České republiky.
3.4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6.       
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, personifikace produktu…) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3.7.       
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8.       
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
3.9.
Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží, obchodní podmínky a reklamační podmínky Internetového obchodu.
3.10.
 Po odeslání objednávky bude kupujícímu, na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží, zaslán potvrzující email, kterým prodávající potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Na uvedenou e-mailovou adresu budou kupujícímu zaslány všechny další informace a doklady ohledně objednávky, především: fakturační údaje kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikace zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
 3.11.
Před potvrzením objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží a odhadovaný termín dodání.
 3.12.
Před definitivním zasláním objednávky prodávající doporučuje kupujícímu využít možnosti provést důkladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky.
 3.13.
Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě:
a) e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu na info@darek.cz
b) Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě prodávajícího,
c) telefonické objednávky;
 3.14.
Doručením potvrzujícího e-mailu kupujícímu o přijetí objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.
 3.15.
Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.
 3.16.
Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.
4. INFORMACE O ZBOŽÍ, CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.       
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) Dobírka - kdy Kupující hradí objednávku přímo kurýrovi dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce.
b) Převodem - bezhotovostně / vkladem na bankovní účet prodávajícího - Platba prostřednictvím vkladu / převodu na bankovní účet prodávajícího
č.: 2100142718/2010,  vedený u společnosti  Fiobanka, a.s.
IBAN: SK7683300000002100142718
BIC kód/ SWIFT: FIOZSKBAXXX .
4.2.       
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.    
4.3.       
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
4.4.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající  je   plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej společně se zbožím na adresu kupujícího.
 4.5.
Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti, z důvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počítače.
4.6.
Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně do platnosti termínu akce.
4.7.
Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů.
4.8.
Kupní cenu není možné uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.
4.9.
Daňový doklad (faktura) se zasílá na e-mailovou adresu kupujícího nebo bude při doručení přiložen v balení zboží.
4.10.
Kupující odesláním objednávky zároveň dává souhlas s elektronickým zasíláním faktur. Zasílány elektronické faktury jsou ve formátu PDF zabezpečeny proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu.
4.11.
Náklady na dodání zboží, které je kupující povinen zaplatit současně s úhradou kupní ceny zboží, představuje:
a)  DOPRAVA ZDARMA při objednávce zboží nad 2.000,- Kč
b)  DOPRAVA:79,- Kč při objednávce zboží do 2.000,- Kč - doručení na adresu kupujícího prostřednictvím přepraví společnosti GLS a platbě předem převodem na účet,
c)   DOPRAVA: 109,- Kč při objednávce zboží do 2.000,- Kč doručení na adresu kupujícího prostřednictvím přepravní společnosti GLS a platbě dobírkou,
d)  DOPRAVA: 69,- Kč - osobní odběr Parcelshop GLS - při objednávce zboží do 2.000,- Kč a platbě předem převodem na účet,
e) DOPRAVA: 99,- Kč - osobní odběr Parcelshop GLS - při objednávce zboží do 2.000,- Kč a platbě dobírkou
f) DOPRAVA NA SLOVENSKO - poplatek 2,95 € při platbě předem převodem na účet a 4,15 Euro při zaslání na dobírku prostřednictvím přepravní společnosti GLS.
4.12.
Ceny zboží z českých korun (CZK) na EUR se propočítávají  kurzem 1,- Euro = 25,- CZK
4.13.
Cena za gravírování 1 kusu pera nebo 2 kusů křišťálových skleniček je 350,- Kč/14,- €. V případě gravírování, personifikace produktu, smaltovaných cedulí - je nutná platba předem.
4.14.
 S ohledem na druh, množství a cenu zboží prodejce má právo požadovat platbu předem převodem (zejména v případě, že se jedná o zboží vyrobené na zakázku -
smaltované cedule, svíčky s gravírováním,  křišťálové skleničky s gravírováním - personifikované zboží, více kusů zboží...).
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Je nám líto, že nastala okolnost, která vás nutí od kupní smlouvy odstoupit. Jsme tu však pro vás a budeme se snažit, aby byla záležitost co nejrychleji vyřešena k vaší spokojenosti.
5.1.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 5.2.       
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@darek.cz. Po obdržení informace, že nastala okolnost, která nutí kupujícího zboží vracet či reklamovat, bude prodávající kontaktovat kupujícího a domluví spolu další postup.
5.3.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.4.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně vkladem na bankovní účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.5.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6.
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.7.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
5.8.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední.
5.9.
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
a) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (zboží na zakázku, personifikované zboží…),
c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
d) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího.
5.10.
Kupující má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy zboží rozbalit a odzkoušet, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu. Zboží použité ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající v konkrétním případě nerozhodne jinak; v takovém případě kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Ve vzájemné souvislosti s podmínkou uvedenou v předchozí větě je možné vrátit pouze zboží, které:
 a) je v původním stavu,
b) nejeví známky používání a opotřebení ve větším rozsahu,
c) je nepoškozené,
d) je kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.).
Kupující je povinnen doručit prodávajícímu zboží kompletní, včetně úplné dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v původním obalu (ten však není závazný).
 5.11.
Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo na e-mailovou adresu prodávajícího: info@darek.cz. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno nejpozději v poslední den lhůty.
5.12.
Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy vrátit zboží prodávajícímu. Doporučujeme, aby si kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato.
5.13.
Kupující je povinen přiložit do balíčku se zbožím ke vrácení daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd.,  který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 5.14.
Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
5.15.
Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů. Úhrada bude provedena bezhotovostně vkladem na bankovní účet určený kupujícím. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady kupujícího.
5.16. Stornování objednávky
5.16.1.
Kupující může stornovat objednávku, která ještě nebyla vyřízena nejpozději v den odeslání objednávky, zasláním žádosti na adresu info@darek.cz. Za storno objednávky podle předchozí věty si prodávající neúčtuje žádné poplatky. V případě uhrazené kupní ceny prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu ve lhůtě 14 dnů bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.
5.16.2.
Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude prodávající kupujícího neprodleně informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě, že kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena nejpozději do 14 dní bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1.
V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2.
Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 6.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení ve výši skutečných nákladů.
6.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.5.
Dodací lhůta začíná běžet dnem provedení objednávky v případě platby prostřednictvím dobírky nebo dnem přijetí platby na bankovní účet v případě platby převodem na účet.
6.6.
Obvyklá dostupnost zboží je uvedena v Internetovém obchodě www.darek.cz. Tyto informace se však mohou měnit a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží. Zboží, které je skladem, je standardně vyexpedováno do 24 hodin během pracovních dnů.
Zboží, které je skladem u dodavatele, bude vyexpedováno do 5-10 pracovních dní, dle dostupnosti zboží u dodavatele. O přesném termínu prodávající informuje kupujícího co nejdříve. V případě, že je v objednávce více položek a některá z nich není aktuálně skladem, objednávka bude vyřízena po naskladnění chybějící položky a vyexpedována kompletní.
6.7.
Pokud nebylo dohodnuto jinak, prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů od provedení objednávky, pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta. Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase. Dodání zboží se uskutečňuje během pracovních dní od 08:00 -18:00 hod.
6.8.
Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané překážky, které se nedají prodávajícím ovlivnit.
6.9.
Pokud se v objednávce nachází několik položek zboží a část z nich není skladem, prodávající informuje o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
6.10.
Kupující je povinen ihned po doručení zásilky zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat prodávajícího a s dopravcem sepsat tzv. Zápis o škodě.
6.11.
Kupující je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení kupujícího, prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží.
6.12.
Kupující je povinen převzít zboží v místě a v době, které je prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v čase před doručováním .
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.       
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí – dle ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku.
7.4.       
Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce . Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.  Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
7.5.       
Ustanovení uvedená v čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží - dle ustanovení § 2167 občanského zákoníku.  Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil – dle ustanovení § 2170 občanského zákoníku.
7.6.       
Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy – dle z ustanovení § 2172 občanského zákoníku.  S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy - ustanovení § 2173 občanského zákoníku.
7.7.       
Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit elektronickou poštou na adrese  info@darek.cz.
7.8.       
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná – dle ustanovení § 2106 odst. 2 občanského zákoníku.
7.9.       
Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže – dle ustanovení § 2169 občanského zákoníku.
7.10.     
Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas – dle ustanovení § 1924 občanského zákoníku.
7.11.     
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.
REKLAMAČNÍ ŘÁD
1. Je nám líto, že nastala okolnost, která vás nutí zboží vracet či reklamovat. Jsme tu však pro vás a budeme se snažit, aby byl případ co nejrychleji vyřešen k vaší spokojenosti.
Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese info@darek.cz v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky od přepravní společnosti. Po obdržení informace, že nastala okolnost, která nutí kupujícího zboží vracet či reklamovat, bude prodávající kontaktovat kupujícího a domluví spolu další postup.
2. Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno kupujícím na dobírku. Zboží doporučujeme vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží  a doporučujeme zboží zaslat doporučeně a jako pojištěnou zásilku.
3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží. Tyto vady doporučujeme  kupujícímu jasně vyfotit
a zaslat na výše uvedenou emailovou adresu.
4. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.
5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží (ke stažení: Návody a Pokyny pro údržbu), poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
6. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude kupujícímu oznámeno telefonicky nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu, pokud se nedohodne jinak.
7. V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.
8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu  zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
9. Pokud má Kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.
10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů: a) předáním opraveného zboží, b) výměnou zboží, c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění, f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1.       
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.       
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.       
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@darek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.       
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Stejně i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Česká obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.5.       
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6.       
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7.       
Prodávající se zavazuje dodat:
1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.
2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
3. Kupujícímu doklady (návody, záruční list ...) v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.
Prodávající neodpovídá za:
1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek nebo vyprodání zásob.
Kupující se zavazuje:
1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.
2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
3. Nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9.1.       
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
9.2.
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího výlučně za účelem uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vybavením případné reklamace a registrace na Internetovém obchodě.
9.3.
Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti kupujícího.
9.4.
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání a kontaktní telefonní číslo.
9.5.
Uvedený souhlas je kupujícím udělován dobrovolně na dobu trvání obchodní spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím a dále na dobu 5 let po ukončení uvedené obchodní spolupráce s tím, že po tuto dobu je prodávající oprávněn uvedené osobní údaje uchovávat. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí prodávající blokování a likvidaci osobních údajů, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu.
9.6.
Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje kupujícího žádným jiným subjektům, s výjimkou přepravní služby, se kterou je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky.
9.7.
Kupující může požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajů, nebo může podat námitky proti zpracovávání písemně nebo elektronickou poštou na adrese info@darek.cz.
10. DORUČOVÁNÍ INFORMACÍ
Kupujícímu můžou být informace doručovány na elektronickou adresu kupujícího.
11.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1.     
Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
11.2.     
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
11.3.     
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
11.4.     
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
11.5.     
Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
11.6.
 Neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.
11.7.
 Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění.
11.8.
Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti  1.června 2020.
11.9.
Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.
 
V Martine, dne 30. května 2020           
 
Příloha:
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
(vyplňte tento formulář a odešlete jej pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou  adresu. )
Adresát:
Obchodní dům: DÁREK.CZ 
Provozovatelem Dárek.cz a dodavatelem nabízeného zboží je společnost Lasy, s.r.o.
Sídlo: Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin, Slovenská republika
IČ prodávajícího: 36766721
Internetová stránka e-shopu: www.darek.cz
E-mailova adresa prodávajícího: info@darek.cz

 …………………………………………………………………………………………………...
 Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu  zboží:
 Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
 Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
E-mailova adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení  peněžních prostředků na bankovní  účet číslo:
 
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)
 
 V ………………………………. dne ……………………
 
                                                                                              ......................................................................
                                                                                              Podpis kupujícího (v případě odeslání v tištěné podobě)
 
Upozornění:

V souladu s bodem 5.7. OP je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek
.