Vážený zákazníku,
děkujeme za Vaši objednávku. Naším prvořadým cílem jste Vy, náš spokojený klient. Právě díky Vám patříme mezi lídry v prodeji dárků přes internet, za což Vám velice děkujeme. 
Určitě vyřídíme i tuto Vaši reklamaci k Vaší spokojenosti.

Jak postupovat, když zjistíte, že Vaše zásilka (nebo dárek/dárky uvnitř zásilky byl/y) poškozena:
Garantujeme odeslání řádně zabaleného zboží ve 100 % stavu. Před odesláním zboží kontrolujeme. Ve vyjímečných případech může dojít k poškození zboží při přepravě. Zásilky jsou pro tento případ pojištěné. Odpovědnost je vždy na straně přepravce. V případě poškození zásilky postupujte pode níže uvedených instrukcí:
1/ V případě, že obal zásilky je vizuálně poškozený, balík od dopravce prosím raději  nepřebírejte.
V případě, že se rozhodnete převzít vizuálně poškozenou zásilku, máte  povinnost zaznamenat informaci o poškození do přepravního listu řidiče, který zásilku předává. Jedná se o tzv. převzetí zásilky s výhradou.
 
2/ Zjistíte-li po rozbalení zásilky, jejíž obal je vizuálně v pořádku, že zboží bylo během přepravy poškozeno běží lhůta na nahlášení reklamace přepravy u přepravce 2 dny od převzetí zásilky.  Reklamaci můžete přepravci oznámit sami nebo se obrátit na nás a my reklamaci budeme vyřizovat. V obou případech je nutné nerodleně pořidit  fotodokumentaci .

Jedná se o fotodokumentaci přepravního obalu, výplně, ložení v kartonu a poškozeného zboží.
• Etiketu s číslem zásilky – přepravní štítky (tam kde je příjemce a odesílatel)
• Původní přepravní obal (aby byl vidět celý – ideálně ze dvou stran)+ případné manipulační značky křehké/neklopit
• Poškození obalu (pokud k nějakému došlo)
• Balení uvnitř krabice - uložení v krabici, výplně
• Poškozené zboží (detaily + celé)
Fotodokumentaci je nutné nám poslat neprodleně do 24 hodin od převzetí zásilky, nebo přepravní společnosti  poslat - nejpozději do 2 pracovních dnů od data převzetí  zásilky.
Poté bude sepsán zápis o škodě.
 Je také nutné ponechat si obal a výplně zásilky  pro případné pozdější posouzení oprávněnosti reklamace! Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.
Pokud se obrátíte na nás, je třeba fotky poškození spolu s popisem škod poslat na email: info@darek.cz
ve lhůtě do 24 hodin od převetí zásilky.
Reklamaci u přepravce budeme vyřizovat my. Kupující má následně právo podle své volby na náhradu zásilky novou zásilkou za nezměněných podmínek, nebo na poskytnutí finanční náhrady do výše kupní ceny poškozeného zboží. Situace bude z naší strany vyřizována bez zbytečného odkladu.
V případě, že nám nebude nahlášena reklamace do 24 hodin od převzetí zásilky, nebo nebude-li dodána dokumentace dle bodu 2., nebo-li bude zboží přepraveno na jiné místo nebo zlikvidováno, reklamace bohužel nemůže být uznána jako oprávněná a nelze v tomto případě uplatnit kupujícím nárok na náhradu škody.
 
Kontakt: info@darek.cz
 

Přebírka a reklamace piv
   V případě, že jste si objednali piva a vidíte, že je balík poškozen, resp. jeho obsah vytéká, tak ho, prosím, od PPL nepřebírejte.
Napište nám potom o dané situaci email na info@darek.cz. My s PPL reklamaci vyřídíme a Vám zašleme nová piva. Jen nás, prosím, nezapomeňte o celé situaci neprodleně emailem informovat.

 
Situace, kdy jste se rozhodli zakoupené zboží vrátit nebo vyměnit v zákonné lhůtě. Můžete žádat výměnu za jinou velikost do 14 dnů od obdržení zboží.
Vrácené zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno po předchozí domluvě v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s dokladem o jeho koupi.

  1. Prosím, napište nám email na info@darek.cz ohledně Vašeho rozhodnutí.
  2. VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAŘÍDÍME  přepravní společností PPL. (NEPOSÍLEJTE PROSÍM POŠTOU).
  3. Cena dopravy za takto vrácené zboží je 85,- Kč. Náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník.
  4. Tímto způsobem ušetříte čas, který byste potřeboval/a na to, abyste zanesl/a balíček na poštu a máte jistotu, že se Vaše zásílka určitě doručí.

Záruční lhůta je uvedena u každého zboží na záručním listě, pokud ne, je tato lhůta zákonem stanovena na 24 měsíců.

Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným používáním a běžným opotřebením.

Záruka je také neplatná, pokud na záručním listě bylo změněné, odstraněné nebo nečitelné výrobní číslo nebo název modelu.

Reklamované zboží musí být doručeno na adresu LASY  s.r.o., Hrdinov SNP 6, Martin,  PSČ 036 01, Slovenská republika, (přepravu zařídíme společností PPL)
spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad, které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona. Jinak bude reklamace považována za neplatnou.

Reklamace bude posouzena v souladu s pokyny stanovenými výrobcem zboží, resp. výrobci takové zboží odešle k vyjádření a vyřízení.

Reklamované zboží musí být zasláno čisté a řádně zabalené, chráněné proti poškození při přepravě. Musí být přiložen originální doklad o koupi zboží
v internetovém obchodě firmy LASY s.r.o.

Náklady spojené se zasláním reklamace nese zákazník.

Maximální doba na vyřízení reklamace je zákonem stanovena na 30 dní. Všechny vzniklé reklamace však budou vyřizovány v nejkratším možném termínu.


V případě jakýchkoliv otázek nás neváhejte kdykoliv kontaktovat nejlépe prostřednictvím emailu: info@darek.cz. Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.
Váš tým z www.darek.cz
"Pro radost z dárků"REKLAMAČNÍ PROTOKOL
Kupujíc - odesílatel:
Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele): ..........................................................................................
adresa:..................................................................................................................................................
kontaktní údaje (e-mail, telefon):..................................................................... ....................................
Číslo objednávky:..................................................................................................................................

Prodávající:  
(adresát) LASY, s.r.o., e-shop DAREK.CZ
IČ prodávajícího : 36766721
Adresa prodávajícího : Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin
 V...................... Datum:....................

Vážení,
dne ………… jsem ve  vašem e-shopu ………. ..................................................................(uvést webovou adresu)
zakoupil:........................................................................................................................................ (identifikace zboží).
Tato zboží ............................................................................................................................. (popis závady na zboží).

Vzhledem k tomu, že se jedná o ...............................................................................................................................,
žádám vás o ...............................................................................................................................................................
(jasné uplatnění práva z vadného plnění)
, a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného  potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na:
...........................................................................................................................................................................................
a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání.
Předem děkuji za kladné vyřízení
 ..............................................
(vlastnoruční podpis)
Přílohy:
Kopie kupního dokladu