Naším cílem je nabídnout Vám dárek, kterým určitě potěšíte. Snažíme se být pro Vás opravdu seriózním partnerem, proto se řídíme těmito 5 pravidly:
1. Náš zákazník, náš pán. Jsme vám téměř stále a rádi k dispozici. Všechny otázky, dotazy, reklamace i pochvaly můžete s námi řešit každý pracovní den od 9.00 do 16.00 hod. na telefonu 731 905 332 nebo mailem na info@darek.cz. Kdyby bylo nejhůř, jsme na telefonu i mimo pracovních hodin (v tom případě pošlete raději sms).
2. Kvalita. Všechny naše produkty jsou kvalitní a nezávadné, v souladu se všemi evropskými a českými normami.
3. Vstřícnost. Vaši objednávku můžete zrušit nebo zboží můžete vrátit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží v původním balení a my vám vrátíme vaše peníze. Pokud nám napíšete váš důvod vrácení zboží, velmi to oceníme.
4. Záruka. Na každý produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Pokud vám přijde produkt poškozený nebo se vám poškodí během užívání, kontaktujte nás emailem na info@darek.cz a my Vaši reklamaci vyřídíme rychle a k vaší spokojenosti.
5. Rychlost. Naše balíčky přepravujeme přepravní společností PPL. Balíky vám umíme doručiť do dvou pracovních dnů, pokud jsou u nás skladem. Výhodou našeho kurýra je, že vás vždy  před doručením balíku kontaktuje a pokud vám termín nebo místo nevyhovuje, můžete se s ním dohodnout na novém termínu.
Další výhody: stabilní firma, provoz e-shopu již 16 let, ochrana Vašich osobních údajů, dlouholeté zkušenosti.  Jsme Váš stabilní a spolehlivý partner.
 Přejeme Vám příjemný nákup v našem internetovém  obchodě. 
                                                                            kolektiv z www.darek.cz
 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
společnosti
LASY, s.r.o.
Hrdinov SNP 6, Martin,  PSČ 036 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka 18869/L,
DIČ: 2022365950, IČ DPH: SK 2022365950
zastoupené jednatelem Tomášem Laščekem, B.S.B.A.
TEL.: 731 905 332
E-mail: info@darek.cz
 (dále jen „prodávající“)
 
I. Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.darek.cz (dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (každý takový člověk dále jen „spotřebitel“).
II. Kupní smlouva
 1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky.
 2. Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu. Kupní smlouva vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu (dále jen „objednávka“).
 3. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 4. Prodávající je povinen neprodleně kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.
 5. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
 6. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.
III. Specifikace zboží a cena zboží
 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je u každého zboží uveden přímo v e-shopu, ve webovém rozhraní obchodu.
 2. Cena zboží je u každého zboží uvedena přímo v e-shopu. Tato cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
 3. Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.
 4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
IV. Platební podmínky
 1. Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:
                 a)  Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;
                 b)  Dobírkou při dodání zboží –
                     kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny  je podmínkou  předání zboží. Ceny, uvedené v nabídce u jednotlivých položek, jsou uvedeny včetně DPH v aktuální platné sazbě.
       2.  Při odběru většího počtu kusů zboží a při objednávce nad určitou hodnotu zboží, prodejce má právo požadovat platbu předem převodem.
       3. S ohledem na druh a cenu zboží prodejce má právo požadovat platbu předem převodem (zejména v případě, že se jedná o zboží vyrobené na zakázku -
smaltované cedule, svíčky s gravírováním,  křišťálové skleničky s gravírováním ...).
      4. Ceny zboží z českých korun (CZK) na EUR se propočítávají  kurzem 1,- Euro = 25,- CZK
 
V. Dodací podmínky
 1. Zboží bude kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím přepravce, kterého kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:
a) Uloženka – osobní odběr zboží ve výdejních místech dle možností výběru e-shopu www.darek.cz
Prostřednictvím Uloženka.cz není možné posílat některé specifické produktynapříklad pivní produkty, smaltované cedule, plenkové dorty, skleněný džbán na pivo, zásilky větších rozměrů ...

 

 - zasíláme výhradně přepravní společností PPL.
 nebo
 b) přepravní společnost PPL CZ s.r.o. – doručení  na doručovací adresu  uvedenou v   objednávce.  
                                                
Přepravce, kterého kupující vybere výše uvedeným způsobem, dále jen „vybraný přepravce“
Zboží bude kupujícímu doručeno  dle dostupnosti. Dodání zboží se realizuje vždy v co nejkratším možném termínu, podle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího. Dostupností zboží (dodací lhůtou) se rozumí doba, kdy nejpozději Vaši objednávku expedujeme a začíná běžet: a / dnem uhrazení objednávky na účet prodávajícího, pokud si kupující zvolil způsob platby bankovní převod; nebo b / dnem potvrzení objednávky prodávajícím, pokud si kupující zvolil způsob platby dobírkou.
VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ:
SKLADEM - zboží se nachází fyzicky na našem skladě. Vaši objednávku (pokud obsahuje pouze zboží skladem) odešleme podle provozních možností do 1-3 pracovních. dnů.
Obvykle posíláme do 7 - 12 dní - zboží není skladem.  Zboží pro vás objednáme u našeho dodavatele a vaši objednávku odešleme cca do 10 pracovních dnů (2 týdnů).
Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst.
 1. Náklady na dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky jsou nezávislé na počtu objednaných kusů (položek). Náklady na dodání zboží, které je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí :
a/ poplatek 99,- Kč - za přepravu zboží na dobírku v celkové hodnotě do 2.000 Kč přepravní společností PPL
b/ poplatek 89,- Kč - za přepravu zboží v celkové hodnotě do 2.000 Kč při platbě předem na účet prodávajícího přepravní společností PPL
c/ poplatek 69,- Kč - za přepravu zboží na dobírku v celkové hodnotě do 2.000 Kč přes službu Uloženka.cz
d/ poplatek 49,- Kč - za přepravu zboží v celkové hodnotě do 2.000 Kč při platbě předem na účet prodávajícího přes službu Uloženka.cz
Prostřednictvím Uloženka.cz není možné posílat některé specifické produktynapříklad pivní produkty, smaltované cedule, plenkové dorty, skleněný džbán na pivo, zásilky větších rozměrů ...

 

/
e/ poplatek 0 Kč - za přepravu zboží v celkové hodnotě nad 2.000 Kč bez ohledu na druh přepravce
f/ poplatek 99 Kč/nebo 3,95 Eur - přeprava na Slovensko Slovenskou poštou
Ve výše uvedených cenách jsou zahrnuty veškeré další související náklady spojené s balením a expedicí objednaného zboží.
Vážení zákazníci, rádi bychom Vás informovali, že kamennou prodejnu neprovozujeme. Zabýváme se pouze prodejem přes internet.
 1. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího,  a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
 2. Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání.
 3. Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.
 4. Alkoholické nápoje, jako např. dárková vína, jsou osobám mladším 18 let neprodejné.
 5. Po dohodě je možné za příplatek zkrátit dodací termín zakázky smaltované cedule. Příplatek 100% ceny předmětní smaltované cedule - dodání do 14 dnů od provedení platební transakce.
VI. Nabytí vlastnického práva, přechod nebezpečí škody
 1. Je-li kupující spotřebitelem, vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.
 2. Není-li kupující spotřebitelem, odevzdá prodávající zboží kupujícímu předáním vybranému přepravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci. Na kupujícího, který není spotřebitelem, přechází nebezpečí škody na zboží předáním věci vybranému přepravci pro přepravu do místa určení uvedeném v objednávce.
VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 - zboží odpovídá jakosti nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle předlohy;
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Ustanovení uvedená v čl. VII.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí
u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.
3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.
5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: info@darek.cz 
7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.
8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@darek.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
VIII. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy
 1. Ustanovení tohoto článku VIII. obchodních podmínek se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn kupující, který je spotřebitelem.
 2. Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě spotřebitel.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele  do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to , a to na účet určený kupujícím, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí.
 5. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy).
 6. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Spotřebitel  bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit:
        *  o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
        * o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 1. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 2. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva  mezi prodávajícím a kupujícím  uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 3. . Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.
 4. V souladu s příslušným ustanovením NOZ sděluje prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.
 5. Situace, kdy jste se rozhodli zakoupené zboží vrátit nebo vyměnit v zákonné lhůtě. Můžete žádat výměnu za jinou velikost do 14 dnů od obdržení zboží.
  Vrácené zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zpět zasláno po předchozí domluvě v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s dokladem o jeho koupi.
 6. Prosím, napište nám email na info@darek.cz ohledně Vašeho rozhodnutí.
 7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZAŘÍDÍME  přepravní společností PPL. (NEPOSÍLEJTE PROSÍM POŠTOU).
 8. Cena dopravy za takto vrácené zboží je 89,- Kč. Náklady spojené se zasláním zboží nese zákazník.
 9. V případě odstoupení od smlouvy při objednávce nad 2000, - Kč, kde byla pro zákazníka doprava zdarma a byla tudíž uhrazena odesílatelem, bude tato částka za poštovné odečtena od částky za vrácené zboží.
 10. Tímto způsobem ušetříte čas, který byste potřeboval/a na to, abyste zanesl/a balíček na poštu a máte jistotu, že se Vaše zásílka určitě doručí.
IX. Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy
 1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců a porovnávacích portálů, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu a porovnání zboží kupujícím.
 2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně na adrese: info@darek.cz , prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.
X. Pravidla akce - Kolo štestí
    1. Každý účastník akce může točit každý den pouze jednou.
    2. Soutěžní výhry se budou po dobu akce měnit. 
    3. Dárek z kola štěstí je možné kdykoliv nahradit jiným dárkem bez udání důvodu.
    4. Na neuplatněné slevové kódy nelze vracet finanční hotovost nebo se jinak dožadovat proplacení nevyužité výhry.
    5. Slevové kódy se uplatňují v e-shopu darek.cz

    6. Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit bez udání důvodu


XI. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 2. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.
 3. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
 4. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.03.2016.

 
Zákaznická podpora

Nevíte si rady s výběrem zboží? Potřebujete odbornou radu? Nevíte, jak vybrané zboží objednat?
Jsme tu pro Vás. Neváhejte nás kontaktovat.

info@darek.cz, (+420) 731 905 332
 
 
VZOR  - Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Obcodní dům: DÁREK.CZ  
Provozovatelem Dárek.cz a dodavatelem nabízeného zboží je společnost Lasy, s.r.o.
Sídlo: Hrdinov SNP 6, 036 01 Martin, Slovenská republika
IČ prodávajícího: 36766721
Internetová stránka eshopu: www.darek.cz
Emailová adresa prodávajícího: info@darek.cz
Telefon prodávajícího: 00420731 905 332
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:
 
Číslo objednávky:
Číslo daňového dokladu:
Název zboží:
Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):
Datum obdržení zboží:
 
Jméno a příjmení kupujícího:
Bydliště kupujícího:
Emailová adresa kupujícího:
Kontaktní telefon kupujícího:
Kupní cena:
Kupní cena byla uhrazena způsobem:
Prosím o vrácení kupní ceny na účet číslo:
 
Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)
 
 
 
V ……………… dne …………….
 
 
                                                                                                         …………….……………..
                                                                                              podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)
 
 
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má kupující spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Zboží musí být vráceno kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující a to i v tom případě, že zboží nemůže být pro svou povahu navráceno běžnou poštovní cestou.
 
Kupující spotřebitel:
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 

...
Prosím čekejte, za chvíli budete přesměrováni
na Vámi požadovanou stránku...